Επισυνάπτεται το σχετικό ΦΕΚ σε μορφή pdf.

Να σημειωθεί ότι για τη ΔΕ Μαλεσίνας ισχύει η απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας έως την Δευτέρα 8 Μαρτίου 2021.