Επισυνάπτεται η υπ' Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 12639 Απόφαση (ΦΕΚ 793 / τ. Β' / 27.02.2021) για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 1 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 8 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00.