Παροχή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης σε προπτυχιακούς πρωτοετείς φοιτητές-σπουδαστές του ακαδημαϊκού έτους 2018-2019, μέλη οικογενειών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που διαβιούν κάτω από τα όρια της φτώχειας, με κουπόνι αγορών (voucher)για την προμήθεια διατακτικών σίτισης», με δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

http://gefyra.com.gr καθώς καιστο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λοκρών, τηλ. 22330-22191

Επισυνάπτονταιτα παρακάτω αρχεία για τησυγκεκριμένη Δράση.

1) Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων (.pdf) 2) Συνοπτική Περιγραφή Δράσης (.pdf) 3) Υπεύθυνη Δήλωση Ωφελούμενου (.pdf) 4) Υπεύθυνη Δήλωση Επιχείρησης (.pdf)

ΑρχείοΑρχείοΑρχείοΑρχείο