Αταλάντη, 23 Σεπτεμβρίου 2022

Εκτέλεση εντατικών κλαδεμάτων-υλοτομίας στην περιοχή του ΟΣΜΑΕΣ Λοκρίδας

Από την ΔΕΔΔΗΕ ανακοινώνεται ότι από την Δευτέρα 26/09/2022 και για δέκα (10) περίπου ημέρες  θα πραγματοποιηθούν εργασίες προληπτικής συντήρησης του δικτύου διανομής ηλεκτρισμού εντός του οικισμού ΟΣΜΕΣ. Οι εργασίες αφορούν εντατικό κλάδεμα-υλοτομία δέντρων, που βρίσκονται πλησίον του Δικτύου ηλεκτροδότησης. Για λόγους ασφαλείας θα πραγματοποιηθούν μικρής διάρκειας, τμηματικές διακοπές ηλεκτροδότησης στην περιοχή. 

Στo πλαίσιo της διαδικασίας που προβλέπεται από την Νομοθεσία, ήδη έχει γίνει σχετική συνεννόηση με το Δασαρχείο Αταλάντης.