Έως  3  Αυγούστου οι αιτήσεις για την εγγραφή στα Κ.Δ.Α.Π. (Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών) του Δήμου Λοκρών -

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ – ΕΣΠΑ)

 

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Λοκρών για άλλη μια χρονιά υλοποιεί το πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», που αφορά στην εγγραφή των παιδιών ηλικίας 5-12 ετών στις δομές των Κ.Δ.Α.Π..

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα μόνο ηλεκτρονικά, από τις  11.00  της 19.07.2021 έως 03.08.2021 και ώρα 23:59, βάσει του αποδεικτικού του Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου που θα δίδεται αυτόματα, μέσω της ιστοσελίδας https://www.eetaa.gr/ ή στο paidikoi.eetaa.gr («Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων»).

Η διαπίστευση για την υποβολή της αίτησης γίνεται με τη χρήση των κωδικών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (προσωπικοί κωδικοί TaxisNet), αποκλειστικά του αιτούντα παρόλα αυτά απαιτείται και η ύπαρξη κωδικών TaxisNet του συζύγου. Η χρήση του ίδιου κωδικού θα απαιτείται και για την πρόσβαση στις ειδικές εφαρμογές οποιασδήποτε άλλης ενέργειας (υποβολή ένστασης, ενημέρωση για το αποτέλεσμα της αίτησης/ένστασης, λήψη voucher, κ.ά.).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. (https://www.eetaa.gr/index.php?tag=paidikoi_2020), η περίοδος επεξεργασίας των αιτήσεων θα διαρκέσει από 04.08.2021 έως 08.08.2021, τα προσωρινά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 09.08.2021, η ηλεκτρονική υποβολή των ενστάσεων θα πραγματοποιηθεί από 10.08.2021 έως και 12.08.2021, ενώ τα οριστικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν 13.08.2021.

Σημειώνεται ότι, οι ωφελούμενοι θα μπορούν να εγγράψουν τα παιδιά τους (υπογραφή σύμβασης) στις δομές έως 10.09.2021.

Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενες μητέρες να διαβάσουν προσεχτικά το Αναλυτικό Τεύχος Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για Ωφελούμενες Μητέρες, το οποίο είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. www.eetaa.gr καθώς επίσης και  στην ιστοσελίδα του Δήμου Λοκρών www.dimos-lokron. gov.gr και να υποβάλλουν την αίτηση τους  στις ανωτέρω ημερομηνίες.

Κριτήρια επιλογής είναι η οικογενειακή, οικονομική κατάσταση (οικογενειακό εισόδημα) και η κατάσταση απασχόλησης.

Περισσότερες πληροφορίες για την ορθή συμπλήρωση  και υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών για συμμετοχή στο πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά 9:00 – 13:00 στα παρακάτω τηλέφωνα:

Για τις δομές Αταλάντη, Αρκίτσα, Τραγάνα, Έξαρχο

Παπαδημητρίου Αλεξάνδρα: 6970454111

Για τις δομές των Λιβανατών

Μπαρτζουλιάνου Νικολέτα: 6942520344

Για τις δομές Μαλεσίνα, Μαρτίνο, Λάρυμνα

Πότσαρη Άννα: 6907590922

 

Η διάθεση των θέσεων θα πραγματοποιείται από την Ε.Ε.Τ.Α.Α Α.Ε. προς τις γυναίκες ωφελούμενες μέσω «εντολής τοποθέτησης».

Επισυνάπτονται τα παρακάτω αρχεία που αφορούν στη συγκεκριμένη δράση


1.Δελτίο Τύπου(.pdf)
2.Οδηγίες συμπλήρωσης της Ηλεκτρονικής Αίτησης και απαραίτητα δικαιολογητικά (.pdf)
3. Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (.pdf)