ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ

Το ΝΠΔΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΟΚΡΩΝ ανακοινώνει ότι από τη Τρίτη 25 Μαΐου 2021 αρχίζει η υποβολή αιτήσεων για εγγραφή στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου για το σχολικό έτος 2021-2022.

Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλα τα παιδιά που συμπληρώνουν 2,5 ετών ως το τέλος Σεπτεμβρίου 2021. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά εγγραφής διαδικτυακά στην ηλεκτρονική διεύθυνση :

paidikosatal2@gmail.com

και με αυτοπρόσωπη παρουσία κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας στο Γραφείο Παιδικής Προστασίας (Παιδικός Σταθμός Αταλάντης)

Τηλ.: 2233022490

& στα κατά τόπους παραρτήματα

Παιδικός Σταθμός Μαλεσίνας

Τηλ: 2233052100

Παιδικός Σταθμός Λιβανατών

Τηλ: 2233031680

Παιδικός Σταθμός Μαρτίνου

Τηλ: 2233089822

Παιδικός Σταθμός Λάρυμνας 

Τηλ: 2233041000

 

Καθημερινά 08.00 - 14.00

Τα μηνιαία τροφεία καθαρίζονται από την υπ’ αριθμ. 4/13/2020 απόφασή του Δ.Σ. και καταβάλλονται κάθε μήνα. Σε περίπτωση μη καταβολής υπάρχει προσαύξηση.

Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εναρμόνιση Οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής 2021-2022»

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Λοκρών θα υποβάλλει αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.: “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής” για το έτος 2021-2022, με σκοπό να εντάξει σ’ αυτό τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου μας. Εφόσον εγκριθεί η συμμετοχή του, και οριστικοποιηθεί ο αριθμός των θέσεων που θα διαθέσει, καλούνται όλες οι μητέρες που πληρούν τις προϋποθέσεις να λάβουν μέρος στο πρόγραμμα και να υποβάλλουν την σχετική αίτηση.

Θα υπάρξει σχετική νεότερη ανακοίνωση στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα για τη διαδικασία και τα δικαιολογητικά που θα απαιτούνται από την πρόσκληση. Η πρώτη ανακοίνωση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. προς τις δυνητικά ωφελούμενες μητέρες είναι ότι φέτος η διαδικασία υλοποίησης θα αρχίσει άμεσα και απαιτείται να έχουν υποβάλει τη φορολογική δήλωση έτους 2021, που αφορά στα εισοδήματα που αποκτήθηκαν το έτος 2020 (από 1/1/2020 έως 31/12/2020) και να έχει εκδοθεί η Πράξη Προσδιορισμού φόρου. Επίσης όσες μητέρες δηλώνουν άνεργες να έχουν εκδώσει κάρτα ανεργίας πριν τη δημοσίευση της πρόσκλησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α..

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απαλλάσσει τις ωφελούμενες μητέρες από την καταβολή των τροφείων.

Τα δικαιολογητικά για τις αιτήσεις Εγγραφών & Επανεγγραφών, θα είναι:

Για την εγγραφή και την επανεγγραφή τους, στους Παιδικούς Σταθμούς απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση Εγγραφής με συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του νηπίου. Έντυπα νέας εγγραφής (Έντυπο 1) ή Αίτηση Επανεγγραφής (Έντυπο 2) με συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού, θα μπορούν οι γονείς να προμηθεύονται από την ιστοσελίδα του Δήμου Λοκρών και από τους αντίστοιχους Σταθμούς του Δήμου Λοκρών κατόπιν τηλεφωνικής συνεννόησης, στο πλαίσιο των μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας.
  2. Αντίγραφο Αποδεικτικού Στοιχείου Ταυτότητας Μητέρας ή πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού (αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο).
  3. Πιστοποιητικό υγείας παιδιού από παιδίατρο (ειδικό έντυπο που διατίθεται μαζί με την αίτηση) και φωτοτυπία από το «Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού» με τα εμβόλια που προβλέπονται κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.
  4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης τελευταίου τριμήνου, και όπου αυτό δεν είναι εφικτό ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού, ή/και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης. Για τους δημότες του Δήμου Λοκρών, υπάρχει η δυνατότητα αυτεπάγγελτης αναζήτησης από την υπηρεσία.
  5. Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (Εκκαθαριστικό Σημείωμα) για το φορολογικό έτος 2020 (δηλαδή για εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 01/01/2020 έως 31/12/2020). Αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος για το φορολογικό έτος 2020 και των δύο γονέων, εάν κάνουν ξεχωριστή δήλωση.
  6. Έγγραφα που να αποδεικνύουν την εργασία των γονέων

Επισυνάπτονται τα απαραίτητα αρχεία για την εγγραφή στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου για το σχολικό έτος 2021-2022.

1. Ανακοίνωση εγγραφών για το σχολικό έτος 2021-2022
2. Αίτηση εγγραφής φιλοξενούμενου παιδιού 2021-2022
3. Αίτηση επανεγγραφής φιλοξενούμενου παιδιού 2021-2022
4. Πιστοποιητικό υγείας φιλοξενούμενου παιδιού
5. Δήλωση παραλαβής παιδιού
6. Υπεύθυνη δήλωση
7. Βεβαίωση απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα