16 Νηπιαγωγεία της Στερεάς Ελλάδας  ένωσαν για δεύτερη χρονιά τις δυνάμεις τους δημιουργώντας μια οικοσυμμαχία για την αειφορεία. Συνδυάζοντας τα εργαστήρια δεξιοτήτων με το ETWINNING ασχολήθηκαν με την προστασία του περιβάλλοντος, την κυκλοφοριακή αγωγή, την πολιτιστική παράδοση σε συνδυασμό με την ρομποτική και με τα δικαιώματα των παιδιών και των προσφύγων. Οι δραστηριότητες μια ολόκληρης χρονιάς συγκεντρώθηκαν και παρουσιάζονται στην διαδικτυακή εφημερίδα της οικοσυμμαχίας με τίτλο "ΕΣΟΙ ΤΙ ΝΕΑ;" και δείχνουν ότι οι καλές συνεργασίες μπορούν να κάνουν "θαύματα"!!! 

https://www.flipsnack.com/5DB69EFF8D6/--1u32jnpvxn.html?fbclid=IwAR1V7phdXkZ5BoKXiThGqv7NEdclroc74ud2kZIdndouCQciMEmCPycU4YQ