ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ  ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                             Αταλάντη  18/8/2022
Ν.Π.Δ.Δ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ                         Αριθ. Πρωτοκόλλου: Δ.Υ.
ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ:Πλ. Δημαρχείου                                                                            
ΤΑΧ. ΚΩΔ: 35200
ΤΗΛ: 22330 22374
ΦΑΞ: 22330 22606
Πληρ.: Βας. Λιάρτης
E-mail: basliartis@yahoo.gr

 

ΘΕΜΑ : Συγκρότηση σε σώμα άμισθης επιτροπής ΚΑΠΗ Αταλάντης.                                                       

Μετά την επαναληπτική ψηφοφορία της 16-8-2022 ή άμισθη πενταμελής επιτροπή του ΚΑΠΗ Αταλάντης του Δήμου Λοκρών συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

                                 ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  1. Πρόεδρος : Παπαγόρας Αθανάσιος του Αντωνίου,
  2. Αντιπρόεδρος : Στόκας Νικήτας του Γεωργίου,
  3. Γραμματέας : Μπουγά Χαραλαμπία του Κοσμά,
  4. Μέλος: Μπούτσης Κυριάκος του Σπυρίδωνα,
  5. Μέλος : Μιχαηλίδης Κων/νος του Κοσμά.

                  ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

  1. Κατσίφας Γεώργιος του Ηλία
  2. Κοκορέτσης Γεράσιμος του Βασιλείου

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  Ν.Π.Δ.Δ.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

                                                                                                                               ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΙΑΡΤΗΣ