Αταλάντη, 4 Οκτωβρίου 2021

Ενημέρωση διακοπής υδροδότησης

Ενημερώνουμε ότι λόγω βλάβης στο κεντρικό δίκτυο Αταλάντης από το αντλιοστάσιο Κορκορά προς τη δεξαμενή Διχταλώνι θα συνεχίσει σήμερα η διακοπή υδροδότησης στο Ανατολικό Τμήμα της Αταλάντης έως τις 14:00.