Αταλάντη, 20 Ιουνίου 2023

Ενημερώνονται οι κάτοικοι Γουλεμίου  ότι λόγω βλάβης στο αντλιοστάσιο Γουλεμίου  θα υπάρχει διακοπή υδροδότησης. Γίνονται εργασίες αποκατάστασης. Παρακαλούμε για την κατανόησή σας.