Αταλάντη 25-1-2024

 

Ενημέρωση διακοπής υδροδότησης στο Κυπαρίσσι του Δήμου Λοκρών

Λόγω βλάβης σε αγωγό του δικτύου ύδρευσης στο Κυπαρίσσι, θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης σήμερα Πέμπτη 25/1/2024 από τις 11.30 π.μ. και για χρονικό διάστημα κατ' εκτίμηση 2-3 ωρών, έως ότου αποκατασταθεί το πρόβλημα. Παρακαλούμε για την κατανόησή σας.