Αταλάντη, 16.07.2020

Ενημερώνουμε ότι αύριο 17.07.2020 στο Δημοτικό Κατάστημα των Λιβανατών δεν θα βρίσκεται Δημοτικός Υπάλληλος για την είσπραξη των τελών.