Αταλάντη 01 Φεβρουαρίου 2024

Ενημέρωση για διακοπή υδροδότησης στη Μαλεσίνα

Λόγω τεχνικού προβλήματος στο δίκτυο ύδρευσης θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης στην Μαλεσίνα.

Παρακαλούμε για την κατανόησή σας