Αταλάντη 4-4-2024

Λόγω εργασιών συντήρησης στο δίκτυο ύδρευσης, θα υπάρξει γενική διακοπή υδροδότησης στην περιοχή του Μεγαπλατάνου σήμερα Πέμπτη 4/4/2024 από τις 9.00 π.μ. και κατ' εκτίμηση έως τις 12.30 μ.μ., μέχρις ότου ολοκληρωθούν οι εργασίες. Παρακαλούμε για την κατανόησή σας