ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                          ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  29- 09- 2021
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ-
ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΤΑΧ.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :Ν.ΑΒΡΑΑΜ 1
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Καραμίντζιου Γεωργία
                                 Χριστοδουλάκη Αναστασία
                                 Δουσιώτη Παγώνα
ΤΗΛ: 22330-22191, 2233081052
FAX:2233081052
EMAIL: kentrokoin.dimoslokron@gmail.com
                pronoialokrwn@gmail.com 

 

    Η πλατφόρμα του επιδόματος Στέγασης δεν θα είναι διαθέσιμη την Παρασκευή 1/10/2021 λόγω εργασιών που απαιτούνται για την παράταση αιτήσεων των δικαιούχων που διαμένουν στους Δήμους οι οποίοι επλήγησαν από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές και έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σύμφωνα με την αρ. 62415/26-8-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση.