Αταλάντη 24 Αριλίου 2023

Ενημέρωση για λειτουργία ΚΕΠ Οπουντίων (Μαρτίνο)

 

Ενημερώνουμε ότι το ΚΕΠ Οπουντίων (Μαρτίνο) θα παραμείνει κλειστό σήμερα Δευτέρα 24 Αριλίου 2023.