Αταλάντη, 8 Μαρτίου 2024

Ενημερώνουμε ότι το ΚΕΠ Οπουντίων (Μαρτίνο) θα παραμείνει κλειστό την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2024 από τις 11 πμ έως τη λήξη του ωραρίου.