Αταλάντη, 11 Ιουνίου 2024

Ενημέρωση για τη λειτουργία του ΚΕΠ Οπουντίων (Μαρτίνο)

Ενημερώνουμε ότι το ΚΕΠ Οπουντίων (Μαρτίνο) θα παραμείνει κλειστό την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024.