Αταλάντη, 26.06.2020

Ανακοίνωση - Ενημέρωση

Ενημερώνουμε ότι από 30 Ιουνίου 2020  και κάθε Τρίτη, στο Δημοτικό Κατάστημα των Λιβανατών θα βρίσκεται Δημοτικός Υπάλληλος για την είσπραξη των τελών κατά τις ώρες 8.00 – 13.30.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22333 50510