Αταλάντη, 13.03.2020

Ενημέρωση για τη λειτουργία του Γραφείου Ανταποκριτή ΟΑΕΔ Δήμου Λοκρών στο πλαίσιο της λήψης προληπτικών μέτρων για την αποφυγή της διασποράς του κορωνοϊού (COVID - 19)

Στο πλαίσιο της αναγκαιότητας λήψης προληπτικών μέτρων για την αποφυγή διασποράς του κορωνοϊού, αλλά και την απρόσκοπτη άσκηση των δικαιωμάτων του πολίτη, ο ΟΑΕΔ καθορίζει υποχρεωτική και αποκλειστική την ηλεκτρονική διαδικασία για την χορήγηση των κάτωθι παροχών:

 • Επίδομα μακροχρονίως ανέργων
 • Βοήθημα ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων
 • Ειδικό εποχικό βοήθημα
 • Ειδικό βοήθημα μετά τη λήξη της επιδότησης ανεργίας
 • Ειδικό βοήθημα μετά από 3μηνη παραμονή στο Μητρώο
 • Ειδικό βοήθημα σε όσους εξέτισαν ποινή στερητική της ελευθερίας
 • Ειδικό βοήθημαλόγω επίσχεσης εργασίας
 • Ειδική παροχή προστασίας μητρότητας
 • Συμπληρωματική παροχή μητρότητας
 • Άδεια σπουδαστών / φοιτητών

καθώς και των βεβαιώσεων :

 • Χρόνου Ανεργίας
 • Λήψης Επιδόματος Ανεργίας – εξατομικευμένης προσέγγισης
 • Ανεργίας για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανέργους ηλικίας έως 29 ετών
 • Ανεργίας για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανέργους ηλικίας 29-55 ετών
 • Ανεργίας για την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανέργους ηλικίας άνω των 55 ετών
 • Προαιρετικής ασφάλισης μακροχρόνια ανέργων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος
 • Αυτασφάλισης

για το διάστημα από 11 Μαρτίου 2020 έως και 31 Μαρτίου 2020.

Επίσης, όσον αφορά την υποχρεωτική δήλωση παρουσίας των επιδοτούμενων ανέργων, αυτή δε θα πραγματοποιείται με αυτοπρόσωπη παρουσία, αλλά υποχρεωτικά με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος προς την υπηρεσία του ΟΑΕΔ στο email: kpalamia@oaed.gr για το ίδιο διάστημα.