Αταλάντη  11-12-2020

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Συμμετοχή στην Δράση 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» (Αντικατάσταση κυψελών) και 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας».

Το Κέντρο Μελισσοκομίας Στερεάς Ελλάδας  ενημερώνει τους μελισσοκόμους ότι συνεχίζονται οι δράσεις 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» (Αντικατάσταση κυψελών) και 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας»  για το Μελισσοκομικό Έτος 2021.

Α. Δράση 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» (Αντικατάσταση κυψελών).

Η αίτηση συμμετοχής στην δράση και η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλονται στο Κέντρο Μελισσοκομίας Στ. Ελλάδας σε πρωτότυπή – έντυπη μορφή η σε σκαναρισμένο  αντίγραφο ή στην ψηφιακή εφαρμογή μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου 2021.

Β. Δράση 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας»  για το Μελισσοκομικό Έτος 2021.

Η αίτηση για την ενίσχυση της μετακίνησης των μελισσιών πρέπει να υποβληθεί πριν από την πραγματοποίηση της μετακίνησης.
Οι μελισσοκόμοι μπορούν να αιτηθούν για την μετακίνηση των μελισσιών που θα πραγματοποιηθεί κατά την εαρινή-θερινή περίοδο.
Για τις μετακινήσεις που θα πραγματοποιηθούν από 11 Φεβρουαρίου έως 20 Ιουνίου 2021 η αίτηση θα υποβληθεί από 1 Ιανουαρίου έως 10 Φεβρουαρίου 2021.

Η αίτηση συμμετοχής στην δράση και η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλονται στο Κέντρο Μελισσοκομίας Στ. Ελλάδας σε πρωτότυπη – έντυπη μορφή ή σε σκαναρισμένο αντίγραφο  ή στην ψηφιακή εφαρμογή.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι ο μελισσοκόμος δικαιούχος, είναι η υποβολή της δήλωσης κατεχόμενων κυψελών.

Η δήλωση κατεχόμενων κυψελών κατατίθεται απευθείας ή μέσω του Κέντρου Μελισσοκομίας Στερεάς Ελλάδας,  στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου 2020.

Δεν είναι απαραίτητη η υποβολή της Δήλωσης κατεχόμενων κυψελών στην περίπτωση που ο μελισσοκόμος θεωρήσει  το  μελισσοκομικό του βιβλιάριο μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 31ης Δεκεμβρίου 2020.

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελισσοκόμων παρακαλούμε να επικοινωνούν :

>Με το Κέντρο Μελισσοκομίας Στ. Ελλάδας στο τηλέφωνο 22210-20507
Email : meli37@otenet.gr και melistellada@gmail.com .
> Με την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΛΑΜΙΑ, στα τηλέφωνα 22313 53168, 22313 53153 .