ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 1

Τ.Κ. 35200 - Αταλάντη

Τηλ.: 2233081003

Πληροφορίες: Ματθαίου Ιωάννης

 

Με την πρόσφατη έναρξη της λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς αρχίζει και η αυστηρή από μέρους της πολιτείας εφαρμογή του νόμου 4830/2021 στις 21 Ιουλίου 2024.

Τα βασικά για τα οποία πρέπει να γνωρίζουν οι δημότες για υπεύθυνη ιδιοκτησία και αποφυγή προστίμων είναι:

* Το ζώο η ζώα που είναι στην κηδεμονία τους να φέρουν ηλεκτρονική σήμανση (microchip).

* Να βεβαιωθούν ότι τα ζώα τους εμφανίζονται στο ΕΜΖΣ, κάνοντας είσοδο με τους κωδικούς taxisnet στο  pet.gov.gr, αν δεν εμφανίζονται να επικοινωνήσουν με τον κτηνίατρό τους

* Να ελέγξουν ότι τα στοιχεία του ζώου τους εμφανίζονται επικαιροποιημένα σε περίπτωση που είναι  ήδη στειρωμένο και εμβολιασμένο, αν δεν εμφανίζονται επικαιροποιημένα να επικοινωνήσουν με τον κτηνίατρο τους.

* Οι κηδεμόνες ενήλικων ζώων πρέπει να επιλέξουν ή την στείρωση, ή την αποστολή DNA στο ΕΦΑΓΥΖΣ (Εργαστήριο Φύλαξης & Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς) έως την 21η Ιουλίου 2024.

Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης αρνείται να στειρώσει το ζώο του, ή δεν αποστείλει δείγμα γενετικού υλικού (DNA) στο Εργαστήριο Φύλαξης και Ανάλυσης Γενετικού Υλικού Ζώων Συντροφιάς, του επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 ευρώ.

Σε παράλειψη σήμανσης (τσιπ) του ζώου, επιβάλλεται πρόστιμο 300 ευρώ.

Είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική σήμανση κάθε σκύλου και γάτας. Ο ιδιοκτήτης ή ο ανάδοχος του ζώου συντροφιάς (σκύλου ή γάτας) είναι υποχρεωμένος να ενημερώνει τον κτηνίατρο ή τον αρμόδιο υπάλληλο του δήμου, για τη μεταβολή των στοιχείων που έχουν καταχωρισθεί στο ΕΜΖΣ, και αφορούν είτε τον ίδιο (όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνο, αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου ισοδύναμου δημοσίου εγγράφου) είτε το ζώο συντροφιάς, το αργότερο εντός προθεσμίας 10 εργασίμων ημερών από τη μεταβολή.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟ ΣΑΣ.

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ.