Ακολουθεί το τηλεοπτικό ενημερωτικό μήνυμα "Προστασία από πλημμυρικά φαινόμενα" καθώς και το αντίστοιχο ραδιοφωνικό.

ΤV spot

Ραδιοφωνικό μήνυμα