Αταλάντη, 14 Ιουλίου 2021

Ενημέρωση σχετικά με τη βλάβη στο υδρευτικό αντλιοστάσιο Κορκορά της Αταλάντης

Η διακοπή υδροδότησης στην ανατολική πλευρά της Αταλάντης οφείλεται σε ηλεκτρολογικό πρόβλημα στο αντλιοστάσιο του Δήμου Λοκρών στη θέση Κορκορά.

Οι διακοπές θα συνεχιστούν μέχρι την εύρεση του ανταλλακτικού που απαιτείται για την ομαλή λειτουργία του αντλιοστασίου.

Ζητούμε την κατανόησή σας για την ταλαιπωρία μέχρι την αποκατάσταση της βλάβης.