Επισυνάπτεται ενημερωτικό υλικό για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση σεισμικών φαινομένων.