Αταλάντη, 28 Νοεμβρίου 2022

 

Ενημερωτικό φυλλάδιο ανακύκλωσης από το Δήμο Λοκρών


Η ανακύκλωση είναι βασική προτεραιότητα για το σεβασμό στο περιβάλλον και την κυκλική οικονομία. Είναι ευθύνη όλων μας να συμβάλλουμε στην ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση υλικών που δεν είναι απεριόριστα στη φύση. Με ενημερωτικό φυλλάδιο ο Δήμος Λοκρών καλεί τους δημότες  να κάνουν την ανακύκλωση καθημερινή συνήθεια και να τηρούν τον κανονισμό καθαριότητας. Το φυλλάδιο για την ανακύκλωση αλλά και για τους βασικούς κανόνες καθαριότητας θα αποστείλει ο Δήμος Λοκρών  στα σπίτια όλων των δημοτών είτε μέσω email είτε μέσω των προσεχών λογαριασμών ύδρευσης, παρέχοντας  συνοπτικές οδηγίες  για την ανακύκλωση, τον  σωστό διαχωρισμό των απορριμμάτων στην πηγή, την επιλογή του κατάλληλου κάδου, αλλά και τη σωστή διαχείριση των υπόλοιπων απορριμμάτων.

Με κεντρικό σύνθημα «Η Καθαριότητα είναι υπόθεση όλων μας» ο Δήμος Λοκρών καλεί  τους πολίτες να μειώσουν τον όγκο των κοινών απορριμμάτων κάνοντας την ανακύκλωση καθημερινή τους συνήθεια, συμβάλλοντας έτσι  στην προστασία του περιβάλλοντος και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην πόλη.

Στο φυλλάδιο περιέχονται και οδηγίες σχετικά με την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, αλλά και οδηγίες που αφορούν τη διαδικασία απόρριψης ογκωδών αντικειμένων και υπολειμμάτων κηπουρικών εργασιών.