Αταλάντη, 15.10.2020


Επισυνάπτεται το υπ' αριθμ. 8987/14.10.2020 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας που αναφέρεται στην προστασία των οδηγών όταν διασταυρώνονται με χείμαρρο.