Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Των μελών του σωματείου με την επωνυμία
«ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΛΟΚΡΩΝ με το διακριτικό τίτλο ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. ΛΟΚΡΩΝ»
σε πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 17-06-2020
--------------------------------------------------------------------


Με απόφαση του προσωρινού Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με το καταστατικό του σωματείου, καλούνται τα μέλη του με την επωνυμία «ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΛΟΚΡΩΝ με το διακριτικό τίτλο ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. ΛΟΚΡΩΝ» σε πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση στις 17-06-2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 στην Κοινότητα Μεγαπλατάνου του Δήμου Λοκρών της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας στο Δημοτικό Σχολείο, για να συζητήσουν και να πάρουν απόφαση στα κάτωθι θέματα:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εκλογή (τριών μελών ) Εφορευτικής Επιτροπής .
2. Εκλογή πέντε (5) τακτικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου και τριών (3) αναπληρωματικών.
3.Εκλογή (τριών μελών) Ελεγκτικής Επιτροπής.

Κοινότητα Μεγαπλατάνου 4-06-2020
Το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο

Σημείωση: Όποιο μέλος ενδιαφέρεται να συμμετέχει σε όποια από τις ανωτέρω εκλόγιμες θέσεις να στείλει εγγράφως ( να ενημερώσει) το προσωρινό Δ/Σ την συμμετοχή του έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου.