ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Αταλάντη 14/4/2022

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ενημερώνουμε ότι οι δημοπρασίες για την εκμίσθωση των περιπτέρων που έγιναν την Τετάρτη 13/4/2022 :

  1. στη θέση "Λιφάτα" Αρκίτσας και 
  2.  στην Πλατεία Αγίου Κωνσταντίνου (δυτική πλευρά) Μαλεσίνας

απέβησαν άγονες και η διαδικασία θα επαναληφθεί την 20/4/2022 με τους ίδιους όρους της αρχικής διακήρυξης.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΕΚΕΝΤΕΣ