Α Ν Α Κ ΟΙ Ν Ω Σ Η

Προς τους γονείς των μαθητών-σπουδαστών του «Δ.Ω.Α.»

Μετά από έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού με θέμα: «Ανακοίνωση σχετικά με την επανέναρξη λειτουργίας σχολών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης»,ενημερώνουμε τους γονείς των μαθητών-σπουδαστών του Ωδείου μας, ότιτο «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΩΔΕΙΟ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ» θα επαναλειτουργήσει από 18 Μαΐου 2020 για τους μαθητές σπουδαστές ηλικίας πάνω από 11 ετών. Σχετικά με σπουδαστές κάτω των 11 ετών, θα υπάρξει ανακοίνωση από το Υπουργείο Πολιτισμού σε επόμενο χρόνο, πάντοτε σε συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας και συμβαδίζοντας με το Υπουργείο Παιδείας.

ΑΠΟ ΤΗΝ Δ/ΝΣΗ ΤΟΥ «Δ.Ω.Α.»