Αταλάντη, 31.05.2020

Ν.Π.Δ.Δ. για τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό του Δήμου Λοκρών

Επαναλειτουργία των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ)

Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου 2020 επαναλειτουργούν τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) του Δήμου Λοκρών. Αυτό γίνεται μετά την αναστολή της λειτουργίας τους για την αποφυγή της διασποράς της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Οι προδιαγραφές λειτουργίας περιγράφονται στην εγκύκλιο (Γ.Π. Δ11/οικ.: 20728/709/29.05.2020) του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Εστιάζουν κυρίως σε θέματα που αφορούν στην τήρηση βασικών κανόνων υγιεινής και αποστάσεων (1,5 μέτρου μεταξύ των παιδιών), την προσέλευση και τη μεταφορά των παιδιών, τον επιμερισμό τους σε μικρές ομάδες ανά τμήμα (με μέγιστο τα 15 παιδιά) και τους όρους χρήσης εξοπλισμού και παιχνιδιών. Τέλος, η εγκύκλιος περιλαμβάνει πρωτόκολλο διαχείρισης για το ενδεχόμενο εμφάνισης ύποπτου κρούσματος ώστε να αποφευχθεί η εκ νέου αναστολή λειτουργίας των δομών.