ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                      Αταλάντη, 18-6-2020
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ                                                                 Αριθ. Πρωτ.:9221
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας Ενημερώνουμε ότι βάση του άρθρου 2 της ΚΥΑ Δ1α/Γ.Π.οικ. 37992/17-6-2020 (ΦΕΚ Β/2401) από την Τετάρτη 17-6-2020 οι Λαϊκές Αγορές του Δήμου Λοκρών λειτουργούν χωρίς τον περιορισμό του 50%, με τις εξής προϋποθέσεις:

Επισυνάπτεται ολόκληρη η Ανακοίνωση σε μορφή .pdf