Αταλάντη, 29.05.2020

Ν.Π.Δ.Δ. για την Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη του Δήμου Λοκρών

Επαναλειτουργία των Παιδικών Σταθμών

Σας ενημερώνουμε ότι από τη Δευτέρα 1η Ιουνίου 2020 επαναλειτουργούν οι Παιδικοί Σταθμοί. H λειτουργία τους είχε ανασταλεί για την αποφυγή της διασποράς της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19.

Οι Παιδικοί Σταθμοί (Εγκύκλιος 162/33164/29.05.2020 του Υπουργείου Εσωτερικών) θα λειτουργήσουν με τους ίδιους κανόνες που θα ισχύσουν για τα δημοτικά σχολεία και τα νηπιαγωγεία. Δηλαδή με εκ περιτροπής λειτουργία σε περίπτωση που τα παιδιά υπερβαίνουν σε αριθμό τα 15 ανά αίθουσα ή σε καθημερινή βάση σε περίπτωση που ο αριθμός των παιδιών είναι μικρότερος από 15 ανά αίθουσα. Επιπλέον, επισημαίνεται ότι το εκπαιδευτικό προσωπικό θα πρέπει να λαμβάνει μέτρα για την τήρηση των βασικών κανόνων υγιεινής και της προβλεπόμενης απόστασης του 1,5 μέτρου μεταξύ των παιδιών, στο πλαίσιο του εφικτού.