ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ KAI ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ (Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.
Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΦΥΣΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
(Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε. (Δ26))
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ (Α)
Ταχ. Δ/νση       : Ι. Κόνιαρη 43 & Λ. Κατσώνη
Ταχ. Κώδ.         : 114 71 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες  : Ν. Καρπούζου,
Τηλέφωνο        : 210 87 04 707, -709
                                210-6440627
Ε-mail               : daefk@ggde.gr

Επισυνάπτεται η με αριθ.    ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/14581/Α36 /30.08.2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση  και με θέμα

Επιδότηση προσωρινής στέγασης κατοίκων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές Ιουλίου/Αυγούστου 2021 που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας, με τη μορφή επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης ( ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ - ΑΡΧΙΚΟ ΦΕΚ Β΄4028 /2-9-2021)
 

με ΑΔΑ:   6ΠΑΛ465ΧΘΞ-ΟΒΚ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) και δημοσιεύθηκε στο  Φ.Ε.Κ. 4028/Β/2021 και ΦΕΚ 4741/Β/2021 προς ενημέρωση σας.