ΘΕΜΑ: Επιδοτούμενα προγράμματα Μελισσοκομίας 2023, Παροχή διευκρινήσεων και οδηγιών

              α. «Εξοπλισμός  για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων » και

              β. «Οικονομική στήριξη της  νομαδικής  μελισσοκομίας » του προγράμματος ενίσχυσης του  τομέα της μελισσοκομίας , για το έτος 2023.

Σχετ.:   α)αριθ. 241/147010/16-05-2023(ΦΕΚ Β’ 3277) απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΑ),

              β)αριθ. 244/147044/16-05-2023(ΦΕΚ Β’ 3273) απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΑ)

 

Επισυνάπτεται η σχετική Ανακοίνωση (.pdf)