ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ

(Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.)

ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Λ. Κηφισίας 37-39 Μαρούσι, Τ.Κ. 151 23

Τηλ: 213.204.7744,5,6,7

e-mail: eskedik.unit3@psnet.gr

Μαρούσι, 06-09-2023

Αριθ. Πρωτ. 3375

 

 

ΠΡΟΣ: Πίνακας Αποδεκτών

 

 

ΘΕΜΑ: «Επικαιροποίηση Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων - Ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα»

ΣΧΕΤ: α) Η υπ’ αριθ. 29190 οικ. Φ.109.1/20-07-2020 (Β΄ 3005) Απόφαση Γ.Γ.Π.Π.

β) Η υπ’ αριθ. A2033/18-10-2022 Εγκύκλιος «2η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης/Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Πλημμυρικών Φαινομένων με την κωδική ονομασία «ΔΑΡΔΑΝΟΣ 2», στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη «Ξενοκράτης»

γ) Η υπ’ αριθ. Α2614/02-12-2022 2η Έκδοση του Γενικού Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και Άμεσης / Βραχείας Διαχείρισης των Συνεπειών από την Εκδήλωση Χιονοπτώσεων και Παγετού με την κωδική ονομασία «ΒΟΡΕΑΣ 2», στα πλαίσια του Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας με τη συνθηματική λέξη "Ξενοκράτης".

 

  1. Σας διαβιβάζουμε συνημμένα την από 06-09-2023 Επικαιροποίηση του υπ’ αριθ. 05/06-09-2023 Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ/ΕΜΚ.
  2. Σύμφωνα με τις ανωτέρω (β) και (γ) σχετικές, το παρόν αποτελεί το διαβιβαστικό έγγραφο του Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ/ΕΜΚ καθώς και το ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα, που εκδίδεται από το ΕΣΚΕΔΙΚ/ΜΕΦ (Unit 3), στο πλαίσιο της αρμοδιότητας του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, για το συντονισμό του έργου Πολιτικής Προστασίας σε όλες τις φάσεις του κύκλου των καταστροφών και απειλών (άρθρο 30, παρ 2α΄ του Ν.4662/2020), προκειμένου οι Φορείς που εμπλέκονται σε έργα και δράσεις για την αντιμετώπιση κινδύνων από επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα, να τεθούν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας Πολιτικής Προστασίας.

 

Επισυνάπτεται: Επικαιροποίηση του α.α. 05/06-09-2023 Έκτακτου Δελτίου Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ/ΕΜΚ.

 

Με εντολή

Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας

-Ο-

Διοικητής

 

Θεόδωρος Κ. Βάγιας Υποστράτηγος ΠΣ