Για την ευκολότερη επικοινωνία σας με το Δήμο Λοκρών παραθέτουμε το mail του Δήμου.

lokron@dimos-lokron.gov.gr

Τηλεφωνικό Κέντρο - Πρωτόκολλο

22333 50300, 22330 22374