ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ                                                         Λαμία 05 - 01 - 2023
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ                                                   Αρ. Πρωτ.: 1025
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ–ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΝΟΜΟΥ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Λεωνίδου 6
Τ.Κ. : 351 32
Πληροφορίες : Π. Κορωνιώτης
Τηλέφωνο : 22313-50522
Mail : paraskeuas.koroniotis@apdthest.gov.gr


ΘΕΜΑ: Επικύρωση της υπ’ αριθμ. 19/156/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λοκρών, περί ψήφισης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023.


Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Επισυνάπτεται η σχετική Απόφαση (.pdf)