ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ                                                                                                                                                                                                                                                                           Αταλάντη, 26 Νοεμβρίου 2020 

ΤΜΗΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ταχ. Διευθ.:        Επισκόπου Μεταξά Νεοφύτου 1

& Ευσταθίου Χρήστου,

35200 Αταλάντη

Τηλ. :                     2233022015

Πληρ.:                    Χριστίνα Μαρία Κοντοπάνου

Email:                   kontopanou.christina@gmail.com

 

Θέμα: Δήμος Λοκρών: Επιλογή νέων για τη Δράση «Βαδίζοντας στα Αχνάρια του 1821» της Επιτροπής «Ελλάδα 2021»

 

ΟΔΗΓΙΕΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ για την επιλογή των 200 ΝΕΩΝ που θα πάρουν μέρος στη Δράση της Επιτροπής «Ελλάδα 2021» «Βαδίζοντας στα Αχνάρια του 1821»

 

Πέντε ομάδες, αποτελούμενες η κάθε μια από 40 νέους 18-21 ετών, προτεινόμενοι από τους Δήμους που υπέβαλλαν πρόταση στην Επιτροπή «Ελλάδα 2021», περιηγούνται στην ευρωπαϊκή ήπειρο σε 5 ξεχωριστές διαδρομές, διάρκειας 15 ημερών η κάθε μία. Οι διαδρομές ακολουθούν θεματικές ενότητες που συνθέτουν την πορεία πριν και μετά την Επανάσταση του 1821.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, οι νέοι και νέες που θα επιλεγούν, λειτουργώντας ως «πρεσβευτές» της σημερινής Ελλάδας, θα επισκεφθούν ιστορικής σημασίας τόπους (όπου έζησαν κι έδρασαν σπουδαίες προσωπικότητες, όπως οι Ι. Καποδίστριας, Α. Κοραής, Ρ. Φεραίος, Α. και Δ. Υψηλάντης, Λόρδος Βύρωνας, Μ. Κάλλας, Ν. Καζαντζάκης, Δ. Μητρόπουλος κ.λπ.) και τοπόσημα, σύγχρονα μνημεία, πανεπιστήμια, σχολεία, μουσεία, πινακοθήκες. Θα γίνουν δεκτοί από τις κατά τόπους επίσημες Ελληνικές Αρχές, θα πάρουν μέρος σε τοπικές εκδηλώσεις, θα συναντήσουν τοπικούς φορείς, θα γνωρίσουν καλές πρακτικές οικολογίας, διαχείρισης νέων μορφών ενέργειας, διαχείρισης απορριμμάτων κ.λπ.. Μετά την ολοκλήρωση των ταξιδιών θα παραχθεί ένα ντοκιμαντέρ οδοιπορικό, στο οποίο θα αποτυπώνονται οι εμπειρίες και οι εντυπώσεις των 200 νέων.

Όλες οι διαδρομές ξεκινούν από την Αθήνα. Κάθε ομάδα συνοδεύεται από ικανό αριθμό συνοδών, ενώ όλα τα έξοδα μετακίνησης, φιλοξενίας, εισόδου σε μουσεία κ.λπ. καλύπτονται από την Επιτροπή «ΕΛΛΑΔΑ 2021».

1η Διαδρομή «Στα Βήματα Πρωτεργατών του Νεοελληνικού Κράτους» (Απρίλιος 2021).

2η Διαδρομή «Ο Χάρτης του Φιλελληνισμού» (Μάιος 2021).

3η Διαδρομή «Η Ελληνική Διασπορά στην Ευρώπη (πριν και μετά το 1821)» (Ιούλιος 2021). 4η Διαδρομή «Ευρωπαϊκός Πολιτισμός και Ελληνική Επανάσταση» (Σεπτέμβριος 2021).

5η Διαδρομή «Η Ελληνική Επανάσταση και οι Επαναστάσεις των Αρχών του 19ου αιώνα» (Οκτώβριος 2021).

Ο Δήμος Λοκρών θα προτείνει έναν νέο και μια νέα ως υποψήφιους (υποχρεωτικά πρέπει να υπάρχει ίσος αριθμός εκπροσώπησης των δύο φύλων) για να συμμετάσχουν στη δράση «Βαδίζοντας στα Αχνάρια του 1821», οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις παρακάτω τρεις προϋποθέσεις:

  1. Να είναι 18-21 ετών: την 1/1/2021 να έχουν κλείσει τα 18 (γεννημένοι πριν τις 31/12/2002) και στις 31/12/2021 να μην έχουν κλείσει τα 21 (γεννημένοι μετά την 31/12/2000)
  2. Να έχουν απολυτήριο λυκείου
  3. Να διαθέτουν πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον σε επίπεδο Γ1/C1. Πιστοποιημένη γνώση επιπλέον ξένης γλώσσας θα εκτιμηθεί ως προσόν για τους κληρωθέντες.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη την επισυναπτόμενη Υπεύθυνη Δήλωση (ν. 1599/86) υποψηφιότητας στην οποία θα δηλώνουν ότι πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Η Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να έχει αποσταλεί στο e-mail: kontopanou.christina@gmail.com έως τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 11.00 π.μ..

Η επιλογή θα γίνει, κατόπιν δημόσιας κλήρωσης από τριμελή επιτροπή που θα συσταθεί για το λόγο αυτό και θα διενεργηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λοκρών (Πλατεία Δημαρχείου 1, 35200 Αταλάντη) τη Δευτέρα 30-11-2020 και ώρα 12.30 μ.μ.. Οι κληρωθέντες θα ενημερωθούν άμεσα προκειμένου να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά την επισυναπτόμενη Αίτηση Υποψηφίου, την οποία θα πρέπει να αποστείλουν έως τη 1η Δεκεμβρίου 2020 στο e-mail: secretariat@greece2021.gr με την ένδειξη: Θέμα: «Δήμος Λοκρών: επιλογή νέων για τη Δράση «Βαδίζοντας στα Αχνάρια του 1821».

Η Επιτροπή «Ελλάδα 2021» θα επιλέξει μεταξύ των προταθέντων από τους Δήμους τους 200 νέους που θα λάβουν μέρος στη Δράση, κατόπιν συνέντευξης που θα πραγματοποιηθεί από ομάδα στελεχών της Επιτροπής (η συνέντευξη μπορεί να γίνει διαδικτυακά).

Οι επιλεχθέντες 200 νέοι και νέες θα υπογράψουν συμφωνητικό με την Επιτροπή «Ελλάδα 2021», που θα περιγράφει τους όρους και τις υποχρεώσεις των δύο μερών. Μεταξύ των υποχρεώσεων της Επιτροπής περιλαμβάνεται και η ασφάλιση των συμμετεχόντων νέων, καθώς και των συνοδών τους.