Αταλάντη, 29 Ιουνίου 2022

 

Επίσκεψη του Προέδρου του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών (Πα.Σ.Πα) στο Δήμο Λοκρών

 

Σήμερα 29 Ιουνίου 2022 στα γραφεία της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου Λοκρών πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Προέδρου του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών κ. Κωνσταντίνου Κωνσταντή με το Δήμαρχο Λοκρών κ. Αθανάσιο Ζεκεντέ παρουσία των:

1) κ. Έλενα Κυριάκου, Αντιδήμαρχο Λοκρών για την Κοινωνική Προστασία, την Παιδεία &  Διά Βίου Μάθηση και του Πολιτισμού

2) κ. Μαρία Τζανακάκη, Αντιδήμαρχο Λοκρών για την Τουριστική Ανάπτυξη, την συντήρηση Πράσινου και Περιβάλλοντος, τον Εθελοντισμό, τα Κοιμητήρια και τα Αδέσποτα ζώα

3)κ. Γιάννη Ανεστόπουλο, Πρόεδρο του Ν.Π.Δ.Δ για την Κοινωνική Προστασία και Αλληλεγγύη του Δήμου Λοκρών

4)κ. Άννα Παπαναγιώτου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού

5)κ. Βίβιαν Αργύρη, Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου Λαμιέων

Συζητήθηκαν τα θέματα προσβασιμότητας στις τοπικές Κοινότητες του Δήμου Λοκρών, με έμφαση στην εγκατάσταση ραμπών για την πρόσβαση στη θάλασσα των ατόμων με κινητική αναπηρία. Ο Δήμαρχος ενημέρωσε σχετικά με την ένταξη της πρότασης του Δήμου Λοκρών για Σχέδιο Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) σε χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο με ποσό 37.200€. Συμφωνήθηκε η συνεργασία  του Δήμου με τον Πανελλήνιο Σύλλογο Παραπληγικών προκειμένου να προωθηθεί η εγκατάσταση ραμπών πρόσβασης στις παραλίες για την υπέρβαση των σχετικών κολλημάτων που έχουν ανακύψει σε όλη τη χώρα από τη δικαστική διένεξη μεταξύ των εμπλεκόμενων προμηθευτών εταιρειών.

Ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών ενημερώθηκε επίσης για την πρωτοβουλία του Δήμου Λοκρών ότι αφορά την δημιουργία καταγραφής των ευπαθών ομάδων και την αμεσότερη εξυπηρέτηση τους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Οι δύο πλευρές εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για το θετικό κλίμα της συνάντησης και συμφώνησαν στη μελλοντική συνεργασία τους.