Επισυνάπτεται η Απόφαση αριθ. 6/14/2020 που αφορά στην εκλογή Αντιπροέδρου της Επιτροπής, σε μορφή .pdf