Επισυνάπτεται ολόκληρη η Απόφαση αριθ. 6/16/2020 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για τη μετονομασία του Δημοτικού Γηπέδου ποδοσφαίρου Λάρυμνας σε μορφή .pdf