Αταλάντη, 25 Ιανουαρίου 2024

Ετήσιες ποσότητες παραγωγής απορριμμάτων Δήμων και ΧΥΤΑ για το 2023

Επισυνάπτεται Δελτίο Τύπου τους Περιφερειακού Φορέα Διαχείρισης Αποβλήτων Στερεάς Ελλάδος που αφορά στις ετήσιες ποσότητες παραγωγής απορριμμάτων Δήμων και ΧΥΤΑ για το 2023.

Πηγή: Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε.