Την Έκθεση μπορείτε να επισκέπτεστε από Δευτέρα έως Παρασκευή τις ώρες λειτουργίας του ΚΑΠΗ: 09:00-12:00 και 19:00-21:00