Κανόνες υγιεινής προς πρόληψη διασποράς του ιού στις εκμεταλλεύσεις

 

 

Κατά την επίσκεψη σε εκμετάλλευση ύποπτη ή μολυσμένη ή σε εκμετάλλευση που βρίσκεται στη ζώνη προστασίας/επιτήρησης πρέπει να λαμβάνονται οπωσδήποτε τα παρακάτω μέτρα προστασίας:

 

 • Τα αυτοκίνητα των επισκεπτών δεν πρέπει να εισέρχονται στην εκμετάλλευση, αλλά να παραμένουν στο δημόσιο δρόμο.
 • Τα λάστιχα των αυτοκινήτων πρέπει να είναι καλυμμένα με πλαστικά μιας χρήσης και πάνω στα αυτοκίνητα να τοποθετούνται πλαστικές καλύπτρες μιας χρήσης.
 • Ο Κτηνίατρος και η υγειονομική ομάδα που τον συνοδεύει, φεύγοντας από τα αυτοκίνητα παίρνουν μαζί τους:

 

 • Την ιατρική βαλίτσα με όλα τα εργαλεία που είναι απαραίτητα για τη συγκράτηση των ζώων, τη κλινική εξέταση, τη νεκροτομή-νεκροψία, την αναισθητοποίηση και θανάτωση των ζώων.
 • Προστατευτικά ενδύματα και υποδήματα, τα οποία φορούν πριν την είσοδό τους στην εκμετάλλευση.
 • Υλικά συσκευασίας των δειγμάτων.
 • Απολυμαντικά για την προσωπική τους απολύμανση.
 • Εργαλεία σήμανσης και ενώτια για τη σήμανση.
 • Έντυπα-Υποδείγματα που θα συμπληρώσει ο Κτηνίατρος καθώς και γραφική ύλη.

 

Όσα αντικείμενα δεν βρίσκονται καθαρά και απολυμασμένα μέσα στην ιατρική βαλίτσα βρίσκονται καθαρά μέσα σε σφραγισμένο πλαστικό σάκο.

 

 • Κατά την είσοδο στην εκμετάλλευση τα υποδήματα των επισκεπτών απολυμαίνονται στο ειδικό λουτρό απολύμανσης.
 • Τα χέρια πλένονται σχολαστικά με αντισηπτικό σαπούνι και φοριούνται γάντια μιας χρήσης.
 • Η απολύμανση των υποδημάτων και η αλλαγή γαντιών γίνεται μετά την έξοδο από κάθε χώρο ενσταβλισμού της μονάδας και πριν την είσοδο στον επόμενο.
 • Η γραφική ύλη χρησιμοποιείται μόνο για τη συγκεκριμένη εκμετάλλευση.
 • Το θερμόμετρο αλλάζεται/καθαρίζεται και απολυμαίνεται μετά από την εξέταση των ζώων σε κάθε εκμετάλλευση.
 • Μετά το τέλος της επίσκεψης και πριν την έξοδο από την εκμετάλλευση, συμπληρώνονται όλα τα αναγκαία έντυπα και ακολούθως κλείνονται και φυλάσσονται σε πλαστική σακούλα.
 • Κατά την έξοδο από την εκμετάλλευση τα υποδήματα των επισκεπτών απολυμαίνονται και πάλι στο ειδικό λουτρό απολύμανσης, η πλαστική καλύπτρα του αυτοκινήτου και τα πλαστικά καλύμματα για τις ρόδες αφαιρούνται, ρίχνονται σε μεγάλη πλαστική σακούλα σκουπιδιών, κλείνονται και αφήνονται στο χώρο της εκμετάλλευσης.