Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της δράσης Διαλόγου που υλοποιεί ανακοίνωσε έρευνα που υποστηρίζει τον 8ο κύκλο της διαδικασίας του Διαλόγου της ΕΕ για τη νεολαία με θέμα  “ΕΠΑΡΚΗΣ ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ”. Η έρευνα αφορά νέους ηλικίας 13-30 ετών και θα θέλαμε να σας καλέσουμε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο τόσο εσείς όσο και μέλη του φορέα σας και των δικτύων σας των ηλικιών αυτών  για να δημιουργηθεί μια ικανοποιητική εικόνα για την άποψη των νέων της Ελλάδας πάνω στη θεματική των χώρων και της συμμετοχής των νέων. Το ερωτηματολόγιο είναι στο σύνδεσμο: 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EU-YOUTH-DIALOGUE-8TH-CYCLE 

Η έρευνα αυτή είναι μια τυπική διαδικασία διαβούλευσης της Επιτροπής με τους νέους, λαμβάνει χώρα σε όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης και από τα στατιστικά στοιχεία που θα ανακοινωθούν θα μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε τα θέματα προτεραιότητας που θέτουν οι νέοι στην Ελλάδα. Γι’ αυτό η βοήθεια σας είναι σημαντική και παρακαλούμε και πάλι για τη διάδοση της έρευνας στους νέους.