Αταλάντη, 26.06.2020

Ο Δήμος Λοκρών, το 2020 σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας της Φύσης βραβεύτηκε από το Θεσμό της «ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΣΗΜΑΙΑΣ» για τρεις ακτές: ΣΚΑΛΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ, ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ, ΣΧΟΙΝΙΑΣ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ. Φέτος η ΣΚΑΛΑ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ έλαβε ειδικό βραβείο για την 15ετή συνεχόμενη βράβευσης της, ενώ οι άλλες δύο ακτές ΚΥΑΝΗ ΑΚΤΗ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ και ΣΧΟΙΝΙΑΣ ΛΙΒΑΝΑΤΩΝ έλαβαν ειδικό βραβείο για την τετραετή συνεχόμενη βράβευση τους.

Η βράβευση των ακτών από το θεσμό της ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΣΗΜΑΙΑΣ έχει να κάνει με την οργάνωση της ακτής, τις προσφερόμενες υπηρεσίες και την ποιότητα των νερών κολύμβησης. Η ποιότητα των νερών κολύμβησης σε όλες τις ακτές του Δήμου παρακολουθείται από διαπιστευμένο εργαστήριο από αρχές Μαΐου έως τέλος Οκτωβρίου κάθε έτους και τα αποτελέσματα τους πιστοποιούν ότι ο Δήμος διαθέτει καθαρές ακτές.

Όλες οι ακτές του Δήμου Λοκρών είναι έτοιμες να υποδεχτούν τους επισκέπτες και κατοίκους του Δήμου μας για να τις απολαύσουν.

Επισυνάπτονται σε μορφή .pdf τα πιστοποιητικά βράβευσης για τις ακτές