ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
& ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ
(Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.)
ΜΟΝΑΔΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Λ. Κηφισίας 37-39 Μαρούσι, Τ.Κ. 151 23
Τηλ: 213.204.7744,5,6,7
e-mail: eskedik.unit3@psnet.gr


Μαρούσι, 08-07-2022
Αριθ. Πρωτ. 2226ΘΕΜΑ: «Ιδιαίτερο προειδοποιητικό σήμα»


ΣΧΕΤ: α) Η υπ’ αριθ. 29190 οικ. Φ.109.1/20-07-2020 (Β΄ 3005) Απόφαση Γ.Γ.Π.Π.
β) Η υπ’ αριθ. 8447/17-09-2021 Εγκύκλιος «Σχεδιασμός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων» της Γενικής Διεύθυνσης Συντονισμού / Γ.Γ.Π.Π.
γ) Το υπ’ αριθ. πρωτ. 2194/07-07-2022 έγγραφό μας


Σε συνέχεια του ανωτέρω (γ) σχετικού, σας ενημερώνουμε εκ νέου και ζητούμε την ετοιμότητα των φορέων Πολιτικής Προστασίας, όπως δοθεί ιδιαίτερη προσοχή λόγω της έντασης και διάρκειας των καιρικών φαινομένων με ισχυρές καταιγίδες και πιθανότητα χαλαζοπτώσεων για την Παρασκευή 08 και το Σάββατο 09 Ιουλίου, σε περιοχές της Κεντρικής και Βόρειας Ελλάδας, στα νησιά των Σποράδων και το Βόρειο Αιγαίο.


Με εντολή Γενικού Γραμματέα
Πολιτικής Προστασίας
-Ο-
Διοικητής
Θεόδωρος Κ. Βάγιας Υποστράτηγος ΠΣ