ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Μητροπόλεως 12 14, 105 63 Αθήνα - Τηλ.: 2132141800, FAX: 2132141873, e-mail: press@oe-e.gr

Αθήνα, 14-11-2022


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Tην εξατομικευμένη συμβουλευτική καθοδήγηση, θεωρητική κατάρτιση και πιστοποίηση των επαγγελματικών γνώσεων 2.000 άνεργων πτυχιούχων οικονομολόγων αναλαμβάνει το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας.


Οι δικαιούχοι
Οι άνεργοι αυτοί πρέπει να είναι:
• Έως 29 ετών.
• Εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ.
• Από οποιαδήποτε περιφέρεια της χώρας.


Οι στόχοι
Στόχος είναι να:
• Αναβαθμίσουν τις επαγγελματικές δεξιότητές τους σε θεματικά αντικείμενα σχετικά με τον επιστημονικό και επαγγελματικό τομέα των οικονομικών,
• Αποκτήσουν επιπρόσθετες νέες γνώσεις (new skills) και οριζόντιες δεξιότητες (soft skills) σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


Έτσι, θα ενισχυθεί ουσιωδώς η δυνατότητα εύρεσης απασχόλησης.

Επισυνάπτεται το Δελτίο Τύπου (.pdf)