Αταλάντη, 5 Απριλίου  2021

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ (01.05.2021 ΕΩΣ 31.10.2021)

 

Ενημερώνουμε ότι οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός κατοικημένων οικισμών του Δήμου μας και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, υποχρεούνται να προχωρήσουν στην αποψίλωση από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνση τους, καθώς επίσης και στην απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων εύφλεκτων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου που ξεκίνα την 1η Μαΐου και ολοκληρώνεται την 31η Οκτωβρίου 2021.

Στους παραπάνω χώρους απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη τσιγάρων και άλλων εύφλεκτων υλών. "Καθ’ όλη την αντιπυρική περίοδο 2021 ήτοι από 01-05-2021 έως και 31-10-2021,απαγορεύεται, η χρήση πυρός. Η παραπάνω απαγόρευση ισχύει ανεξαρτήτως της κατηγορίας που εμφαίνεται στον ημερήσιο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς."

 

Όσοι δεν συμμορφωθούν, θα βρίσκονται αντιμέτωποι με τις σχετικές ποινικές διαδικασίες και τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα. Σημειώνεται, ότι η παραπάνω δράση είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η υπ’ αριθ. 4/2012 Πυροσβεστική Διάταξη, όπως εγκρίθηκε από τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη την 20-04-2012 (Β’ 1346) «Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών», 2 1.5 Της υπ’ αριθ. 19/2020 Πυροσβεστικής Διάταξης όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 23083 Φ.700.19/20-05-2020 Απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Προστασίας του Πολίτη (Β’2233) «Έγκριση της υπ’ αριθ. 19/2020 Πυροσβεστικής Διάταξης με θέμα «Διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας»,

 

Στην απευκταία περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων, θα πρέπει να ισχύσουν και να εφαρμόζονται οι διοικητικές και ποινικές κυρώσεις του άρθρου 94 παρ. 1 περ. 26 εδαφ. β’ του Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης» και οι παραβάτες να τιμωρηθούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 433 του Ποινικού Κώδικα.

 

Παράλληλα, η παράλειψη της υποχρέωσης καθαρισμού οικοπέδων συνεπάγεται και τον καταλογισμό της δαπάνης καθαρισμού τους.

 

Ιδιαίτερα εφιστάται η προσοχή σε όλους τους αγρότες και ελαιοπαραγωγούς για τις ενέργειες διαχείρισης της αυτοφυούς χλωρίδας (απομάκρυνση ξερών χόρτων), σύμφωνα με τους Κανόνες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής που θα πρέπει να κάνουν στα αγροτεμάχια και ελαιοπερίβολά τους, αφού η εργασία αυτή αποτελεί έργο πυροπροστασίας προς αποφυγή πρόκλησης και εξάπλωσης πυρκαγιάς, καθώς επίσης και στις κλαδεύσεις ελαιοδέντρων σε σημεία της αγροτικής οδοποιίας, όπου εμποδίζεται η πρόσβαση των Πυροσβεστικών οχημάτων. Με τον τρόπο αυτό θα συμβάλουν όχι μόνο στην προστασία της περιουσίας τους, αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος.

 

Σε περίπτωση που κάποιος δει μία φωτιά πρέπει να τηλεφωνήσει ΑΜΕΣΩΣ στον αριθμό κλήσης 199 και να δώσει σαφείς πληροφορίες, τόσο για την τοποθεσία και το ακριβές σημείο που βρίσκεται, όσο και για τη συγκεκριμένη θέση της πυρκαγιάς.

Έχουμε την τύχη να ζούμε σε ένα πανέμορφο τόπο, παράλληλα όμως έχουμε και την ευθύνη να τον προστατεύουμε. Καλούμε όλους και όλες να τηρήσουμε για τους επόμενους μήνες τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των δασών και του περιβάλλοντος της περιοχής μας. Ο Δήμος Λοκρών σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες. Χρειάζεται όμως και η συμβολή των πολιτών, η ατομική ευθύνη του καθενός μας έχει πρωταρχικό ρόλο. Ο φυσικός πλούτος του τόπου μας είναι η περιουσία μας. Ας ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να τον διατηρήσουμε αλώβητο.

Πολιτική Προστασία Δήμου Λοκρών